Bases

BASES DEL PREMI CREXELLS DE NOVEL·LA

El Premi Crexells està convocat i dotat per l’ATENEU BARCELONÈS a la
millor novel·la en llengua catalana publicada l’any anterior.

TERMINI D’ADMISSIÓ

El termini d’admissió per part de les editorials i autors/es, de les obres
aspirants al premi, és el del 15 de febrer.

L’Ateneu Barcelonès organitzarà una setmana del Premi Crexells el mes de
març per tal de promoure la difusió i presentació de les obres proposades
que hagin estat publicades i distribuïdes, on participaran editorials i
autors/es. Es podrà assistir als actes, tallers i debats que seran de difusió
general amb voluntat de reforçar la promoció de la literatura catalana i la
projecció de l’Ateneu Barcelonès.

SELECCIÓ POPULAR DE LES OBRES FINALISTES

La primera selecció d’obres publicades i finalistes serà a càrrec dels
socis i sòcies que votaran, d’entre les obres proposades, la millor novel·la
publicada. La votació serà durant la setmana de Sant Jordi a l’Ateneu
Barcelonès. Així mateix, els clubs de lectura de les Biblioteques Públiques
de Catalunya i el Consorci de Biblioteques de Barcelona, participen en la
selecció d’obres finalistes amb un vot per club.
Les sis novel·les amb més vots seran proclamades finalistes.
 

JURAT DEL PREMI CREXELLS

El Jurat del Premi Crexells estarà integrat per set personalitats del món de
la cultura i escriptura. Seran persones amb trajectòries de prestigi, del món
acadèmic, autors/es, de l’àmbit de la crítica literària i que representin els
Països catalans. La vicepresidència primera de l’Ateneu completarà el Jurat
amb veu i sense vot. El premi no es podrà deixar desert.
Entre el mes de maig i juny el Jurat es reunirà dues vegades per deliberar
i decidir la obra premiada entre les sis seleccionades pel vot popular
dels socis i sòcies de l’Ateneu i els clubs de lectura de les biblioteques
públiques de Catalunya.

El Jurat serà anomenat per la Junta Directiva, i la renovació de la Junta
comportarà el seu cessament. No podran repetir més d’un mandat com a
membres del Jurat.

En el cas de renovació de la Junta abans de l’atorgament del premi anual,
el Jurat constituït culminarà la seva tasca.

El Jurat ATORGARÀ el Premi Crexells als voltants de Sant Joan en un
acte públic, durant la REVETLLA LITERÀRIA que se celebrarà a l’Ateneu
Barcelonès.

El jurat d’enguany es format per RAFAEL ARGULLOL, VALÈRIA GAILLARD,
LLUÏSA JULIÀ, MIQUEL DE PALOL, XAVIER PLA, CARME RIERA i ENRIC
SÒRIA.

DOTACIÓ

La dotació en metàl·lic serà de 6.000 euros i un trofeu d’un/a artista
destacat/da.

Barcelona, gener de 2018