Assemblea general de socis

 
La Junta Directiva, en sessió del dia 21 de febrer de 2017, ha acordat convocar l’Assemblea General Ordinària de Socis el proper 29 de març de 2017 a les 18:30 hores, en primera convocatòria, i a les 19:00 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes Oriol Bohigas, en la qual es tractarà el següent
                                   
ORDRE DEL DIA
1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la darrera assemblea (Assemblea extraordinària del 16 de gener de 2017).
2n. Introducció del President.
3r.   Resum de la Vicepresidenta primera sobre les activitats del 2016.
4t.  Presentació del Tresorer-comptador sobre el balanç i el compte de resultats de 2016. Aprovació, si escau.
5è.  Informació de l’Administradora de l’Escola d’Escriptura sobre l’activitat i el tancament econòmic de l’exercici setembre 2015 – agost 2016 de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, SLU.
6è.  Torn obert d’intervencions.

Així mateix convoca Assemblea General Extraordinària de Socis, en finalitzar l’Assemblea General Ordinària, amb un únic punt:
1r.  Proclamació per part de la Comissió Electoral dels resultats de les eleccions del 16 de març de 2017, i presa de possessió dels membres de la nova Junta Directiva.

Els documents que es tractaran són:

- Acta de l’Assemblea extraordinària del 16 de gener de 2017.
- Memòria 2016 de l’Ateneu Barcelonès

Recordeu que per assistir a l’Assemblea és necessari presentar el carnet de soci.