Eleccions 2017

Es convoquen eleccions a tots els càrrecs de la Junta Directiva el 16 de març de 2017 (9h -20h), d’acord amb el capítol 4 dels Estatuts de l’Ateneu Barcelonès.

Presentació de candidatures:

Les candidatures s’han de presentar del 16 al 30 de gener i han de ser per a un dels càrrecs dels quals es compon la Junta Directiva. Es poden presentar individualment o conjuntament en una sola llista.

Qui es pot presentar?

Per ser elegit president de la Junta Directiva s’ha de ser soci com a mínim durant els 2 anys anteriors a la data de les eleccions. I per ser elegit membre de la Junta Directiva s’ha ser soci almenys un any abans de la jornada electoral.

Qui pot votar?

És imprescindible ser soci de l’Ateneu durant els sis mesos anteriors a la data de les eleccions i haver abonat les quotes corresponents.