Comissió Electoral

Comissió Electoral

Què és la Comissió Electoral?

És l’òrgan que vetlla pel compliment dels Estatuts en el procés electoral dels membres de la Junta Directiva, resol les reclamacions i incidències que es puguin plantejar i dóna possessió als membres de la Junta Directiva elegits a l’assemblea corresponent

Qui en forma part?

Està integrada pel secretari de l'Ateneu, un vocal designat per la Junta Directiva, els ponents de quatre seccions de l’AB i els seus respectius suplents, escollits per sorteig. El president de la Comissió Electoral és elegit per votació d’entre els seus integrants. Actua com a secretari de la Comissió Electoral el seu membre de menor edat. 

President: Ramon Cases

Secretari: Àlex Cosials

Vocals: Bernat Castany, Gonçal Mayos, Stefan Rating, Jordi Serrallonga

Escrit per a la Comissió Electoral: escriu breument la treva consulta, suggeriment, al.legació, etc.

Dades del sol·licitant

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD 15/1999 de 13 de desembre), t'informem que les dades que ens facilites seran incorporades a un fitxer automatitzat, prèviament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades, del qual és titular l'Ateneu Barcelonès i que el seu tractament està destinat exclusivament al desenvolupament de les activitats pròpies de l'entitat. Pots fer ús del teu dret d'accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades mitjançant un escrit adreçat a l'Ateneu Barcelonès, Canuda, 6 08002 Barcelona.

Els camps amb asterisc * són obligatoris