Assemblea General Extraordinària de Socis

Data: 

31/01/2019 - 18:30
Afegir al Calendari

Sala: 

Tipologia: 

  • Actes de la Junta Directiva

Accés: 

Només per a socis

Organitzador: 

Ateneu Barcelonès

A les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19 hores en segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA
1r. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
2n. Informació del President.
3r.  Informació sobre la liquidació provisional del pressupost corrent de l’exercici 2018
4t.  Pressupost de l’exercici 2019: presentació de la proposta i aprovació, si escau.
5è. Torn obert d’intervencions.

Els documents que es tractaran a l’Assemblea són:
- Acta de l’Assemblea ordinària del 22 de març de 2018
- Liquidació provisional del pressupost corrent de l’exercici 2018
- Proposta de Pressupost per l’exercici 2019