Assemblea general de socis

Data: 

30/03/2023 - 18:00
Afegir al Calendari

Sala: 

Accés: 

Obert

18.00 h Primera convocatòria
18.30 h Segona convocatòria

Responent al principi de reducció de despesa, teniu a la vostra disposició tots els documents enllaçats en format PDF, Igualment hi haurà còpies impreses a disposició dels socis de l’Ordre del Dia i de l’Acta, que es podran recollir a Administració. Informar-vos també que a Administració i a la Biblioteca hi haurà una còpia per a consulta dels associats De la Memòria 2015.

Es recorda que per assistir a l’Assemblea és necessari presentar el carnet de soci.

Els documents que es tractaran són:

  • Acta de l’assemblea general ordinària del 31 de març 2022
  • Memòria 2022 de l’Ateneu Barcelonès, la qual inclou la memòria d’activitats i l’estat financer de 2022, així com el tancament de l’exercici de l’Escola d’Escriptura.
  • Pressupost 2023

Responent al principi de reducció de despesa, els documents no s’enviaran per correu postal i estaran a disposició dels socis, a partir del 14 de març de 2023, tant en format electrònic al web de l’Ateneu (www.ateneubcn.cat) com en còpia paper, que es podrà recollir a Atenció al Soci o a l’inici de l’assemblea.
Us informem també que a la Biblioteca hi haurà una còpia de l’Informe i Memòria de l’auditoria 2022 per a tots els qui vulgueu consultar-lo.

Recordeu que per assistir a l’assemblea cal presentar el carnet de soci.