Canvi climàtic i transició hídrica

Data: 

24/05/2022 - 18:30
Afegir al Calendari

Sala: 

Accés: 

Obert

Secció: 

Joan Gaya, enginyer industrial.

Presenta: Joaquim Maria Perramon, ponent de la Secció.

El canvi climàtic és un repte per a trobar formes de generar, de manera sostenible, nous recursos hídrics que minorin la dependència dels recursos que directament aporta el cicle natural de l'aigua i que seran deficitaris.

L’interès d’escoltar l’anàlisi d’aquest problema de la mà de Joan Gaya és que, a més de ser un expert i un estudiós, és independent de les grans corporacions i els interessos privats.