El debat nacional

Procés Constituent. De la protesta a la proposta

Data: 

01/03/2022 - 19:00
Afegir al Calendari

Sala: 

Accés: 

Obert

Organitzador: 

Coordinadors: Carme Adzerias i Jordi Papell.

Inscripció prèvia obligatòria a: adzeriasmanresa@gmail.com

Alfons Carreras i Cabrera, membre de la Coordinadora d'Enteses del Debat Constituent.