Escrits sobre la filosofia catalana, de Jordi Sales, i Dies i fets, de Salvador Giner i Maite Montagut

Els llibres dels socis

Data: 

27/03/2019 - 19:00
Afegir al Calendari

Sala: 

Accés: 

Obert

Es presentaran conjuntament:

- Escrits sobre Filosofia Catalana (Galerada, 2018) de Jordi Sales

L’existència d’una filosofia catalana ha estat reiteradament i interessadament posada en qüestió. S’ha volgut diluir la nostra filosofia dins el pensament hispànic o, simplement, presentar-la com a mera receptora o divulgadora dels corrents filosòfics europeus, sense capacitat per a aportar res al pensament europeu. Unes altres vegades s’ha volgut cenyir a les elucubracions superficials, per exemple, d’un Eugeni d’Ors o a determinades obres menors de Ferrater Móra.

El que fa Jordi Sales és llegir alguns autors, com Pere Coromines o Jaume Serra i Húnter, i demostrar que han fet aportacions de molt de pes a la nostra cultura.

- Salvador Giner. Dies i Fets (Galerada, 2018) de Salvador Giner i Maite Montagut

Es tracta d'una entrevista que la sociòloga Maite Montagut ha fet a Salvador Giner, a través de la qual l'iniciador de la sociologia al nostre país explica la seva vida i trajectòria universitària i investigadora. Giner, un dels nostres grans assagistes, apareix com un mestre rigorós i molt generós amb els deixebles. Alhora, aquest llibre fa endinsar el lector en el debat intel·lectual del tardofranquisme i la transició. En paraules del prologuista, «la sociologia catalana no s’entén sense l’impuls i el mestratge de Giner»

Hi intervindran:

- Jordi Sales, professor emèrit de filosofia a la Universitat de Barcelona i exdegà de la Facultat de Filosofia Universitat de Barcelona

- Salvador Giner, catedràtic emèrit de sociologia (UB) i president de l' Institut d'Estudis Catalans (2005-2013)

- Maite Montagut, economista i doctora en Sociologia

- Josep Monserrat, degà de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona

- Joan Maluquer, editor d'Edicions Galerada i vicepresident primer de l'Ateneu Barcelonès