Pensar la política avui: Foucault, Derrida i Lyotard

Data: 

03/06/2019 - 19:00
Afegir al Calendari

Sala: 

Accés: 

Obert

Secció: 

Esther Jordana, professora de l’Escola Massana; Gerard Vilar, catedràtic d’Estètica (UAB), i Laura Llevadot, professora de Filosofia (UB).

Modera: Ariadna Romans, presidenta  de deba-t.org

Els darrers temps, la crisi dels partits tradicionals, la crítica a les democràcies representatives, la reivindicació de la igualtat, la reaparició de l’anomenat populisme i la força que han pres les mobilitzacions ciutadanes mostren la necessitat d’aprofundir en el pensament polític que engloba filosofies polítiques contemporànies que posen en qüestió els fonaments moderns de les democràcies liberals.

Foucault, Derrida i Lyotard permeten copsar el canvi de signe que ha pres el pensament polític contemporani: la voluntat de plantejar la problemàtica d’allò polític més enllà de la política clàssica, de posar en qüestió els fonaments de les democràcies liberals representatives oficials i de capgirar, en definitiva, el fonament mític del pensament polític modern per repensar la comunitat.