Ecologia

Turismofília o turismofòbia?

Anàlisi dels impactes de l’activitat turística en els espais urbans, el cas de la ciutat de Barcelona.

Foto: Matthew Barra CC BY-SA 2.0

Poc es podien imaginar els gestors de la Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona, qui a principis del segle XX publicaven material promocional sobre els encants de la ciutat de Barcelona com a destinació turística, que la presència de visitants a la ciutat s’aniria estenent gradualment com una bassa d’oli i que, més d’un segle després, l’ús lúdic de les ciutat vinculat al model de desenvolupament turístic implementat provocaria un gran nombre d’impactes a nivell ambiental, socio-cultural i econòmic, com ara, entre d’altres, els relacionats amb l’ocupació massiva del territori; el consum de recursos no renovables (s’estima que el consum d’aigua de les places turístiques se situa entre el 8% i el 12% del consum total de la ciutat, i el consum d’energia final en el 7,6% del consum energètic total); la generació de residus (s’estima que els residus generats pels allotjaments turístics representen el 9,1% dels residus totals de la ciutat); la contaminació atmosfèrica i acústica i lumínica; i la dificultat d’accés a l’habitatge per part de la població local, amb efectes tant a escala local com global.

Partint d’aquesta realitat, la conferencia de la Dra. Noguer-Juncà, que porta per títol “Turismofòbia o turismofília? Anàlisi dels impactes de l’activitat turística en els espais urbans, el cas de la ciutat de Barcelona”, debatrà, sobre com l’ús turístic i el creixement exponencial de visitants a la ciutat de Barcelona (9,7 milions de persones allotjades en hotels i habitatges d’ús turístic durant el 2022, un volum equivalent al 81,2% del registrat el 2019, abans de la pandèmia) ha generat un abús dels llocs, i conseqüentment, inevitablement, la necessitat d’establir mesures preventives i/o correctives dràstiques, la majoria vinculades amb el control i la gestió del públic. Així, durant la conferència s’exposaran estudis de casos reals del territori català, espanyol i internacional on s’han implementat mesures per pal·liar els efectes negatius del turisme urbà. Alhora, també es debatrà sobre si el turisme sostenible i el turisme responsable existeix o bé si es tracta d’una utopia.

Ester Noguer-Juncà és doctora Cum Laude en Turisme. Professora del Departament d’Economia de la Universitat deGirona i professora del Grau en Gestió Hotelera i Turística de l’EUHT Sant Pol. Presidenta del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès (CECR).

Us convidem a assistir i a participar en aquest acte de la Secció d’Ecologia que tindrà lloc dimarts 19 de setembre a les 18.30h, a la sala Verdaguer.