Ariadna Romans i Torrent

Ariadna Romans i Torrent és politòloga i filòsofa. Té un màster en Estudis del Desenvolupament Internacional per la Universitat d'Amsterdam i actualment fa recerca en els àmbits del canvi climàtic, l'aigua i el gènere. Va rebre la Beca Yarza 2023, on està fent un estudi sobre com afecta la sequera a les dones rurals de Catalunya. Escriu regularment a VIA Empresa i Ethic Magazine, com també col·labora puntualment amb altres mitjans.

Notícies on apareix