Portal Almirall

Accés al Portal Almirall

El Portal Almirall, cultura i pensament del segle XIX i XX és una plataforma digital, impulsada per l’Ateneu Barcelonès, que té com a missió d’explicar i difondre l’impacte a Catalunya de la cultura i la ciència europees al segle XIX i principis de XX.

El portal disposa de tres seccions:

  • Treballs de recerca d’articles breus (1.200 paraules), connectats entre si, sobre autors com Darwin o Victor Hugo i l’impacte de les seves obres sobre els intel·lectuals i científics catalans.  
  • Espai virtual de treball on els investigadors poden compartir els seus treballs.
  • Tria de recursos digitals temàtics d’interès per a la recerca.

Continguts al Portal Almirall

Els principals objectius del portal són:

  • Posar a l’abast de la comunitat acadèmica i investigadora un producte digital que contextualitzi la modernització de Catalunya a través de la influencia europea.
  • Articulació d’una xarxa d’investigadors sobre l’estudi del segle XIX i principis del XX de Catalunya, a través del seu patrimoni bibliogràfic

Durant el quinquenni 2010-2015 s’han portat a terme les següents línies de recerca: 

  • La producció literària a la premsa catalana del segle XIX i primer terç del segle XX. 
  • El romanticisme i el realisme a Catalunya i el seu impacte sobre els autors i artistes catalans. 
  • La recepció del positivisme i el darwinisme a Catalunya al segle XIX.
  • La Mancomunitat i la relació amb l’Europa de la Primera Guerra Mundial. 
  • Els avenços científico-tècnics a Catalunya al segle XIX. 

Entre els implicats trobem centres com la Biblioteca de Catalunya o el Centre de Lectura de Reus. També han participat investigadors de diverses universitats catalanes com la Universitat de Barcelona, l’Autònoma, la de Girona, Lleida, la Politècnica de Catalunya i la Oberta de Catalunya. El projecte ha rebut el suport de la Diputació de Barcelona i Consell Nacional de les Arts i la Cultura.