Carles Santacana Torres

Carles Santacana i Torres

Càrrec: 

Vocal tercer

Director del Departament d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. Ha publicat una vintena de llibres. Va dirigir durant uns anys el Centre de Documentació i Estudis del Barça. Ponent de la secció d’Història a finals dels anys 80 i col•laborador de la revista "Ateneu". També és un dels autors de la història de l’Ateneu publicada el 2006 i ha participat en la presentació del projecte de l’Arxiu de la Paraula de la nostra biblioteca.