Joaquim Perramon Ayza

Sant Adrià de Besòs, 1958. Doctor en Ciències Econòmiques (UB) Membre del Grup d’Investigació IAFI (Dep. Matemàtiques Facultat Econòmiques-UB). Membre de la Junta de Govern de la Societat Catalana d'Economia (Institut d'Estudis Catalans). Analista d'inversions i economista del Sector Públic.

Divulgador de l'economia amb publicació de llibres (La Vida en un joc matemàtic (2006)  El Llibre dels encanteris econòmics (2008), Bombolles financeres i confusió informativa (2012) i Literatura i Economia (2016)); ponències i comunicacions al  Seminari IAFI (UB) i al Col·loqui de Filosofia de Vic; col·laboració en mitjans  (El Temps, Ara,  La Vanguardia...) i amb l'exercici docent com a  professor de periodisme econòmic a la Facultat de CC Comunicació UAB (2006-2012).

Programa de la Secció d'Economia

Activitats en les que participa