Jordi Casassas Ymbert

Jordi Casassas Ymbert

Càrrec: 

President

Catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona (1990). Director del Grup d’Estudis d’Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (1991). Director de la revista "Cercles. Revista d’Història Cultural" (1998). Membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans. Entre les seves publicacions cal esmentar L’Ateneu Barcelonès. Dels origens als nostres dies (1986) i L’Ateneu i Barcelona. Un segle i mig d’acció cultural (2006), del qual n'és coordinador i coautor.

Conferència inaugural del curs 2015-2016

Conferència inaugural del curs 2017-2018

Conferència inaugural del curs 2020-2021