Jordi Jiménez Guirao

Càrrec: 

Vocal tercer

Sabadell, 1996. Graduat en Filosofia per la Universitat Autònoma de
Barcelona (2018). Màster en Filosofia Política per la Universitat
Pompeu Fabra (2019) i Màster en Political and Legal Theory per la
Universitat de Warwick (2020). Actualment sóc investigador JAE al CSIC
i estudio el grau en Llengua i literatura catalanes a la Universitat
d’Andorra.

A l’Ateneu Barcelonès he estat Ponent de la secció de Filosofia (2017-2020).