Miquel Àngel Barrabia

Càrrec: 

vocal primer

Sóc economista i llicenciat en dret. La meva experiència professional se centra en la fiscalització de comptes i el control financer d’ajuntaments, equipaments esportius i de Consorcis culturals de Barcelona, també he estat professor de l’Escola d’Administració d’Empreses (EAE) i de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Vaig formar part de  la darrera Junta  presidida per l’Oriol Bohigas i  la del Francesc Cabana com a tresorer-comptador. Coordino la tertúlia Esports i Ateneu.