Assemblea General de Socis

Data de l'activitat: 

25/03/2015 - 18:30
Assemblea General Extraordinària

La Junta Directiva, en sessió del proppassat dia 10 de febrer de 2015, ha acordat convocar l’Assemblea General Ordinària de Socis el proper 25 de març de 2015, a les 18:30 hores, en primera convocatòria, i a les 19:00 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes Oriol Bohigas, en la que es tractarà el següent:

ORDRE DEL DIA
1r. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea extraordinària del 9 de setembre de 2014.
2n. Introducció del President.
3r. Resum de la Vicepresidenta primera sobre la Memòria d’activitat 2014 i projecte de les activitats futures.
4t. Presentació del Tresorer comptador sobre el Balanç i el compte de resultats de 2014. Aprovació, si escau.
5è. Informació de l’Administradora de l’Escola d’Escriptura sobre el tancament de l’exercici setembre 2013–agost 2014 de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, SLU.
6è. Presentació del Vicepresident segon del Pressupost de 2015. Aprovació, si escau.
7è. Informació del Vicesecretari sobre el procés de la renovació dels Estatuts.
8è. Torn obert d’intervencions.

Els documents que es tractaran a l’Assemblea són:

 
Portada de la Memòria de l'any 2014 Fragment de l'Acta de l'Assemblea Extraordinària del 9 de Setembre de 2014

Memòria 2014 (PDF) [inclou l’estat financer de 2014 i el pressupost de 2015]

Acta de l’Assemblea extraordinària del 9 de setembre de 2014 (PDF)

Responent al principi de reducció de despesa, tots aquests documents els teniu a la vostra disposició en format electrònic, als enllaços d'aquesta notícia. Igualment hi haurà còpies impreses a disposició dels socis de l’Ordre del Dia i de l’Acta, que es podran recollir a Administració. Informar-vos també que a Administració i a la Biblioteca hi haurà còpia per a consulta dels associats dels informes d’auditoria i de la Memòria 2014.

Es recorda que per assistir a l’Assemblea és necessari presentar el carnet de soci.

Fes-te'n soci