Es presenten 3 candidatures a les Eleccions de l'Ateneu

Data de l'activitat: 

31/01/2017 - 20:30
Eleccions i vots

La Comissió Electoral, reunida en sessió ordinària el dia 31 de gener de 2017, després de valorar el compliment dels requisits per part dels candidats que s'han presentat a les eleccions per als càrrecs de la Junta Directiva i haver contrastat la seva adequació jurídica, acorda per unanimitat dels presents fer pública la relació de candidats acceptats, d'acord amb el que estableix l’article 44 dels Estatuts de l’Ateneu.

[Ordre establert per sorteig]

Candidat a vicepresident 1:
Sergi JOVER I REJSEK 

Candidatura: “Ateneu 2021.cat”
Genís ROCA VERARD (President)
Josep MONTES SALA (Vicepresident Primer)
Ricard FAURA I HOMEDES (Vicepresident Segon)
Josep Maria LLOVERAS I SOLER (Secretari)
Josep Maria CARRERAS PUIGDENGOLAS (Vicesecretari)
Joan GÓMEZ ESCOFET (Bbiliotecari)
Beth GALÍ CAMPRUBÍ (Conservadora)
Pilar DE TORRES I SANAHUJA (Tresorera-Comptadora)
Alba ESPÍLEZ FARRÉ (Vocal 1)
Anna SAURA MIARNAU (Vocal 2)
Josep RODRÍGUEZ ROCA (Vocal 3)
Rosa Maria MALET YBERN (Vocal 4)
Esteve ALMIRALL MEZQUITA (Vocal 5)
Jesús CONTE BARRERA (Vocal 6)
Josep Lluís CHECA LÓPEZ (Vocal 7)

Candidatura: “Ateneu@ el teu”
Jordi CASASSAS I YMBERT (President)
Gemma CALVET I BAROT (Vicepresidenta Primera)
Carles LLORENS I VILA (Vicepresident Segon)
Xavier MUÑOZ I PUIGGRÒS (Secretari)
Pilar BLASCO I PRIM (Vicesecretària)
Jordi COCA I VILLALONGA (Bibliotecari)
Ramon MIR I PIPIÓ (Conservador)
Joan Josep GONZÁLEZ I LÓPEZ (Tresorer-Comptador)
Miquel Àngel BARRABIA AGUILERA (Vocal 1)
Carme ADZERIAS MANRESA (Vocal 2)
Carles SANTACANA TORRES (Vocal 3)
Joan MALUQUER I FERRER (Vocal 4)
Pep MARTÍ I VALLVERDÚ (Vocal 5)
Araceli BRUCH I PLA (Vocal 6)
Enric CIRICI I DELGADO (Vocal 7)

Candidatura: “Ordre i Aventura”
Bernat DEDÉU I PASTOR (President)
Anna PUNSODA I RICART (Vicepresidenta Primera)
Lluís MOSELLA I XIMÉNEZ (Vicepresident Segon)
Joan SAFONT I PLUMED (Secretari)
Alexander GOLOVÍN I SIVERA (Vicesecretari)
Maria de Vallibana SERRANO I BADIA (Bibliotecària)
Xavier CARMANIU I MAINADÉ (Conservador)
Isabel BARROS I BAYONA (Tresorera-Comptadora)
Eduard PERIS I DEPREZ (Vocal 1)
Leticia ASENJO I HUETE (Vocal 2)
Marc HERNÁNDEZ I GÜELL (Vocal 3)
Marina PORRAS I MARTÍ (Vocal 4)
Pere Andreu JARIOD I VENTURA (Vocal 5)
Xavier BACH I FABREGÓ (Vocal 6)
Enric VILA I DELCLÒS (Vocal 7)

 

Fes-te'n soci