Acords de la Comissió Electoral

Data de l'activitat: 

02/02/2021 - 18:00

Presents: Ramon Mir, Pilar Blasco, Jaume Comas, Alexander Golovín, Ramon Mir, Aleix Ràmia i Joan Ramis, amb l’assistència tècnica de Diana Cot, cap de Coordinació Cultural.

Acords:

1. Finalitzat el termini de presentació de candidatures hi ha només un candidat per a cadascun dels càrrecs corresponents.

2. Comprovat que tots els candidats que s’han presentat compleixen els requisits d’elegibilitat establerts, la Comissió Electoral proclamem provisionalment els candidats.

3. Vist que els candidats són elegibles i només se n’ha presentat un per càrrec, no cal obrir cap període d’al·legacions, d’acord amb l’article 43.5.(vi) dels Estatuts.

4. D’acord amb l’article 43.5(Xii) dels Estatuts, la Comissió Electoral proclama candidats electes de manera definitiva els membres de la candidatura “Reactivem l’Ateneu”.

Presidenta Isona Passola i Vidal
Vicepresidenta primera Lluïsa Julià Capdevila
Vicepresident segon Genís Roca Verard
Secretari Ricard Faura i Homedes
Vicesecretari  Pedro Santos e Silva
Bibliotecària Teresa Mañà Terré
Conservadora Elisabet Cirici i Amell
Tresorer-comptador Daniel Faura Llimós
Vocal primer Joan Safont i Plumed
Vocal segona Rosa Maria Malet Ybern
Vocal tercer Jordi Jiménez Guirao
Vocal quarta Paula Przybylowicz Vidal
Vocal cinquena Laura Feliu i Martínez
Vocal sisè Marià De Delàs Malet
Vocal setena Carme Gual Via

5. Es disposa que des d'administració es contacti amb la cap de llista per informar-la de l'acceptació de la seva candidatura i informar-la dels terminis per lliurar la documentació, si ho considera adient, que vulguin fer arribar als socis i sòcies a través del web, plafons informatius de l’entitat i butlletí.

6. S’estableix que d’acord amb l’article 46.4 dels Estatuts, s’informarà d’aquests acords als socis i a la Junta Directiva.

7. A instància de la Comissió Electoral, la Junta Directiva, d’acord amb l’article 43.5 (xiv) dels Estatuts, haurà de convocar una Assemblea general a fi que la Comissió Electoral doni possessió dels seus càrrecs als candidats electes.

Acords de la Comissió Electoral

 

Fes-te'n soci