Assemblea General Extraordinària de Socis

Data de l'activitat: 

11/01/2018 - 19:00

Benvolgudes sòcies, benvolguts socis,

Us comunico que la Junta Directiva, en sessió del dia 12 de desembre de 2017, ha acordat convocar una Assemblea General Extraordinària de Socis el proper dijous 11 de gener de 2018, a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes Oriol Bohigas, en la qual es tractarà el següent
                                   
ORDRE DEL DIA
1r. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
2n. Informació del President.
3r.  Informació sobre la liquidació provisional del pressupost corrent de l’exercici 2017
4t.  Pressupost de l’exercici 2018: presentació de la proposta i aprovació, si    escau.
5è. Torn obert d’intervencions.

Els documents que es tractaran a l’Assemblea són:
- Acta de l’Assemblea ordinària del 29 de març de 2017
- Liquidació provisional del pressupost corrent de l’exercici 2017
- Proposta de Pressupost per l’exercici 2018

Els documents no s’enviaran per correu postal i estaran a disposició dels socis, a partir del proper 28 de desembre de 2017, tant en format electrònic al web de l’Ateneu (www.ateneubcn.cat) com en còpia paper, que es podrà recollir a Atenció al Soci (2ª planta) o a l’inici de l’Assemblea.

Recordeu que per assistir a l’Assemblea és necessari presentar el carnet de soci.

Fes-te'n soci