Carta de la Junta Directiva

Data de l'activitat: 

29/04/2020 - 18:30
Façana de l'Ateneu Barcelonès

A tots els socis i sòcies de l’Ateneu Barcelonès
 
Benvolguts consocis, benvolgudes consòcies,

Esperem que després d'aquestes setmanes de confinament tots continueu amb ànims i amb bona salut, tant vosaltres com el vostre entorn.

Malgrat les extremes dificultats que suposa tenir tancat l'Ateneu i per tant el cessament de l'activitat a la nostra seu, l’objectiu de la Junta és garantir la viabilitat de l'entitat en els propers mesos, així com també el manteniment dels llocs de treball i els salaris íntegres dels nostres treballadors. Tanmateix, han circulat algunes notícies sobre la situació laboral de l’Ateneu Barcelonès que, com sol passar en aquests casos i sense que hi hagi cap mala intenció, contenen certes imprecisions. Amb aquesta carta us volem aclarir la situació.
 
L'Ateneu va tancar al públic el dissabte 14 de març, d'acord amb l'estat d'alarma decretat pel Govern. Fet que no només va afectar la vida associativa, sinó també la manera de treballar de l'equip. Amb les eines informàtiques disponibles es va fer un pla de teletreball, el qual es va considerar temps de treball efectiu, independentment de les hores reals de treball que s'efectuessin. Situació que es va mantenir fins al dia 30 de març.

El dia 31 de març es va activar, sota el paraigua d'un nou decret del Govern, la fórmula de les hores recuperables per a aquelles persones que no podien fer teletreball, ja fos en la seva jornada sencera o parcialment. Aquesta opció no perjudicava cap treballador a l'hora de percebre la totalitat de la seva nòmina i facilitava la possibilitat de reduir despeses en tornar a obrir l'Ateneu.

Aquest decret, però, va deixar de tenir vigència a partir del 14 d'abril. Laboralment ja no es podia establir que les hores no treballades passessin a ser hores recuperables, sense un acord previ amb els treballadors. Arribats a aquest punt, la disjuntiva en termes laborals i legals era clara: o es recuperaven les hores no treballades a partir del 14 d'abril de 2020 o es presentava un ERTO per les hores de treball no realitzades.

La Junta sempre ens hem decantat per l'opció de la recuperació d'hores. Aquest objectiu requeria disminuir moltes despeses i, alhora, mantenir els ingressos. Aquest és un exercici en el qual la Junta està absolutament compromesa. Així ho vam fer saber als Representants dels Treballadors a la reunió virtual del passat dia 16 d’abril. Malgrat l’esperit d’arribar a un acord, els Representants dels Treballadors no van respondre positivament.

A partir de la negativa d'acceptar la recuperació d’hores, l’Ateneu no podia pagar íntegrament els seus treballadors sense cap mena de compensació. Això ens sembla completament inassumible en un moment en què molta gent ho està passant malament i ha de fer molts esforços per tirar endavant. I també ens sembla que seria poc respectuós amb uns socis i sòcies que continuen contribuint, amb les seves quotes, al manteniment de l’Ateneu. Així, doncs, l’única via legal, d'acord amb la situació econòmica i de tancament de la casa, era l'aplicació d'un ERTO.
 
La Junta Directiva de l'Ateneu, reunida el dia 21 d’abril de 2020, va acordar iniciar l'obertura i aplicació de l'ERTO per Força Major. En aquest acord se subratllava la possibilitat de retirar la tramitació de l’ERTO sempre i quan hi hagués un compromís per part dels treballadores de compensar les hores no treballades; i així ho vam fer saber a tots els treballadors.
 
Vint-i-nou treballadors de l’Ateneu van manifestar la voluntat d’acollir-se al pla de compensació d’hores proposat. Només dos no ho van subscriure. Els Representants dels Treballadors tampoc ho han ratificat, acció que fa inviable l'acord, ja que legalment la seva ratificació és preceptiva per poder aplicar les hores a recuperar posteriorment, i l'ERTO ha estat tramitat i acceptat pel Departament de Treball de la Generalitat el dia 25 d'abril, la qual cosa afecta dotze treballadors.
 
Hem intentat, de totes totes, no arribar a aquest extrem que, malauradament, suposarà una reducció salarial en alguns dels nostres treballadors. Ara bé, l’objectiu de voler arribar a acords amb els Representants dels Treballadors no ens ha de fer oblidar que ens devem als nostres socis que, amb la seva participació, mantenen viu l'Ateneu.
 
Som una entitat amb molta història a preservar i amb un futur que necessita de tots, socis i treballadors, per a seguir endavant.
 
La Junta Directiva de l'Ateneu Barcelonès
Barcelona, 29 d'abril de 2020

Fes-te'n soci