Apadrina un llibre

La campanya solidària Apadrina un llibre! té per objectiu la captació de fons per a la restauració dels llibres que formen part de la col·lecció de reserva de la Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès. Una recuperació imprescindible que la Biblioteca no pot afrontar. Per això recorrem al micromecenatge i a la col·laboració ciutadana per preservar aquest destacat patrimoni bibliogràfic.

Totes les obres es poden apadrinar, amb una aportació mínima de 35 euros.

Per aquest Nadal us presentem una selecció de dos volums que s’ofereixen en apadrinament:

Vanegas del Busto, Alejo. Primera parte de las differencias de libros que ay en el vniuerso. En Madrid : por Alonso Gómez ..., 1569.

Primera parte de las differencias de libros que ay en el vniuerso

IMPORT RESTAURACIÓ TOTAL: 550 €

El primer és l’únic exemplar localitzat a Catalunya de la tercera edició d’una de les més importants obres teològiques d’Alejo Vanegas del Busto, impresa a Madrid l’any 1569 per Alonso Gómez. En format octau, presenta a la portada la marca de l’impressor, que representa la pobresa treballadora rebent un premi per la feina feta. Inclou 3 gravats xilogràfics que serveixen per explicar els solsticis, els equinoccis, i els eclipsis de sol i de lluna. Té una extensió de 242 fulls i està decorat amb algunes caplletres ornades.

L’autor fou alumne del Colegio de Santa Catalina (Toledo) i batxiller en arts. Obtingué el títol de Maestro en Gramàtica als Estudios Generales de Madrid. Tenia una vasta cultura i dominava el llatí i el grec; fins i tot era capaç de llegir alguns comentaris en hebreu de la Bíblia. Fou professor de gramàtica i teologia, però abandonà els estudis teològics per casar-se i tenir fills. Els seus contemporanis el van qualificar com un dels teòlegs més eminents i erudit en Humanitats. Escriví nombroses obre sobre educació, molts perduts a causa de desastres bèl·lics, amb un marcat to científic i pedagògic.

Aquesta és una de les seves obres més rellevants, en la que classifica els llibres en 3 grans grups segons la seva temàtica: sobre Déu, sobre la Natura i morals i religiosos. Segons Vanegas hi ha un llibre arquetípic que és el diví. El segon, el “metágrafo”, transsumpte del primer, es divideix en el natural (el de les criatures), el racional (una suma de totes les criatures) i el revelat (les Sagrades Escriptures).

L’enquadernació original del volum, que per les restes podem saber que era en pergamí, va ser arrencada en algun moment de la seva història. El relligat interior està malmès, per la qual cosa alguns fulls estan solts. El bloc està afectat per taques d’humitat, forats de paràsits, mutilació de la portada i de l’últim full, que es va substituïr per una còpia manuscrita encartada del text original.

A portada hi consta l’ex-libris manuscrit de Francisco Antonio de Casaus Ponce de León (S. XVII), d’una nissaga de nobles sevillans. El seu pare, Guillermo Pedro de Casaus, fou tresorer i canonge de la Catedral de Sevilla.

Bordelon, Laurent. Les Oeuvres de monsieur Bordelon. A Paris : chez Etienne du Castin ... : Arnoul Seneuse ... : Jean Musier ..., 1689-1690.

Les Oeuvres de monsieur Bordelon

IMPORT RESTAURACIÓ TOTAL: 240 €

En darrer lloc us presentem un recull d’obres de Laurent Bordelon, del que no consta que hi hagi cap altre exemplar a Espanya. És una edició en dotzau que incorpora algunes vinyetes, caplletres ornades i frisos.

Bordelon és autor d’una quarantena de textos, en tots els gèneres, paròdies o crítiques. Trobem en la seva obra descripcions de viatges reals i fantàstics, tractats de moral cívica, reflexions literàries, diàlegs, obres de teatre al·legòric i un corpus de novel·les amb un propòsit comú: el desengany d’errades vulgars, heretades i assumides per falta d’il·luminació i d’avaluació crítica del poble. És a dir, es tracta d’un precursor de la croada contra l’error de Feijóo. No hi ha estudis sistemàtics ni globals de la seva obra i els testimonis crítics no conviden a realitzar-los. 
Malgrat que va escriure diverses obres de teatre, sense gaire èxit, al final considerà que el teatre era impropi del seu estat i es dedicà a la moral, tractant-la amb un estil trivial i extravagant. 

La seva obra que tingué major repercussió fou Historia de los despropósitos, o ideas fantásticas de M. Ouffle, para que sirvan de preservativo contra los libros que tratan de la magia, de los espiritados, de los hechiceros, etc. El personatge principal d’aquesta obra ha embogit a causa de la lectura de llibres de màgia, astrologia, esperits i altres personatges fantàstics. És incapaç de diferenciar la realitat de la ficció i arriba a creure’s home-llop. La lectura excessiva d’un tipus de literatura per part de persones imaginatives provoca que les persones creguin que el que llegeixen és real. Alguns consideren que aquesta obra neix d’una primera lectura de El Quijote.

L’enquadernació en pell del volum està malmesa per pèrdua de suport i els fulls presenten taques d’humitat.

Aixalà i Gassol, Jaume. Vida portentosa, heroicas virtuts y estupendos miracles del molt insigne sicilià lo beato Benet de Palermo, dit vulgarment lo Santo Negro. 1757.

Restaurat amb el suport de: Maite Badell Pastor i Joaquim Coll Amargós.

Apià, Pere. Petri Apiani Cosmographia‎‎. 1540.

Restaurat amb el suport de: Elisabeth Aguilar Erni; Josep Alsina Llinàs; Rolf Bastiaanssen; Joan Cullell i Verdiell; Montse Gómez Arnal i Carlos Andrés Sánchez Martínez.

Aristòtil. Aristotelis Logica. 1589.

Restaurat amb el suport de: Ester Cendra SebastiánMíriam Cendra Sebastián,Tony Fernández Arias; Belén García Criado; Joan Manuel Gavaldà MartíCarlos Andrés Sánchez Martínez; Isabel Sanz PasamónEliseo Tobed García.

Avisos para la muerte. 1659.

Restaurat amb el suport de: Cementiris de Barcelona.

Benet XIV, Papa. Sanctissimi Domini nostri Benedicti Papae XIV, De synodo dioecesana libri tredecim. 1764.

Restaurat amb el suport de: Jose María Riera Roura i Margarita Saenz Mir.

Breve descripcion de la genealogia de los reyes de Espana. [post. a 1702].

Restaurat amb el suport de: Carmen Burgos-Bosch Mora, Vda.de Rocasastre.

Bordelon, Laurent. Les Oeuvres de monsieur Bordelon‎. 1689-1690.

Calça, Francesc. De Catalonia liber primus. 1588.

Restaurat amb el suport de: Maria Dolors Camps Cardona; Montserrat Vall Pla.

Catalunya. Corts. Capitols sobre lo redres del General de Cathalvnya y casa de la Dipvtació fets en les corts celebrades en Montco per la S.C.R. Magestat el rey don Philip Nostre Senyor any MDLXXXV‎. 1587.

Restaurat amb el suport de: Josep Maria Vidal Olivé.

Catalunya. Diputació del General. Alegacion en derecho en confirmacion de la relacion de los mvy ilvstres Deputados y Oydores del General de Cataluña ... 1638.

Restaurat amb el suport de: Andrea Carroggio Díaz-Plaja.

Catalunya. Diputació del General. Libre dels qvatre senyals del General de Cathalvnya. 1634.

Restaurat amb el suport de: Guillem Barrabia i Viñas; Miquel Àngel Barrabia Aguilera i Montserrat Viñas i Pons.

Choniates, Nicetas. Historia degli imperatori greci descritta da Niceta Acominato da Chone. 1562.

Restaurat amb el suport de: Ramon Folch Guillen.

Consolat de Mar (Barcelona). Llibre de consolat dels fets maritims. 1645.

Restaurat amb el suport de: Lluis Olivé Claramunt.

Constitutions y altres drets de Cathalunya. 1588-1589.

Restaurat amb el suport de: Ramón  Alcoberro Pericay; Fernando Casal Novoa; Teresa Coch Roura; Pau Furriol i Fornells; Roser Martin i Blanch i Ricardo Rodrigo Amar.

Dante Alighieri. Le Terze rime di Dante. [1502 o post.].

Restaurat amb el suport de: Eva Antón Castillo; Carmen Campo Fanlo; Maria Àngela Cerdà Surroca; Eva Espinosa Ruiz; Ana Mª Fernández Muñoz i Giulia Sensini.

Desclot, Bernat. Relacion historica de la famosa invasion del exercito y armada de Francia en Cataluña en 1285 y de la valerosa resistencia que los catalanes, aragoneses y valencianos con su rey don Pedro hicieron á los enemigos en el Rosellón y el Ampurdán por tierra y por mar. 1793.

Restaurat amb el suport de: Laura Rodríguez de Rozas.

Erasmus, Desiderius. De duplici copia verborum ac rerum commentarii duo. 1556.

Restaurat amb el suport de: Avelina Falcó Pere; Neus Ollé Masip; Júlia Ruck Guasch; Caspar Visser.

La Filósofa por amor, ó, Cartas de dos amantes apasionados y virtuosos. 1799.

Restaurat amb el suport de: Família Fernández-SabatésMercedes Gimeno Romero; Manuel MolinaPilar Moliné López; Joan Maria NinNatalia Vías Trujillo.

Florus, Luci Anneu. L. An. Senecae Flori Rerum romanorum libri quatuor. 1687.

Restaurat amb el suport de: Ferran Salgado Serrano.

Góngora y Argote, Luis de. Obras de Don Luis de Gongora. 1667.

Restaurat amb el suport de: Esther Majadas.

González de Mendoza, Juan. Dell'historia della China. 1586.

Restaurat amb el suport de: Gemma Creus Bleda.

Granés, Bernat. Pueriles elegantiae flores. 1729.

Restaurat amb el suport de: Mayte Matutes Juan.

Historiae augustae scriptores VI. 1661.

Restaurat amb el suport de: Joan Maria Nin.

Homer. Homeri ... Odyssea‎‎. 1537 Mense Martio‎. 

Restaurat amb el suport de: Manuel Baratech Sales.

Indice ultimo de los libros prohibidos y mandados expurgar. 1790.

Restaurat amb el suport de: Teresa Mañà Terré i Lluís Quintana Trias.

Informe de la Sociedad Económica de esta corte al Real y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de la Ley Agraria. 1795.

Restaurat amb el suport de: Escola Jovellanos.

Iriarte, Tomás de. Donde las dan las toman. 1778.

Restaurat amb el suport de: Joaquim Coll i Amargós.

Libre de les costums generals scrites dela insigne ciutat de Tortosa. 1 febrer 1539.

Restaurat amb el suport de: Guillem Barrabia i Viñas; Miquel Àngel Barrabia Aguilera i Montserrat Viñas i Pons.

Linschoten, Jan Huygen van. Histoire de la navigation de Iean Hugues de Linschot Hollandois. 1638.

Restaurat amb el suport de: Joan Manuel Aparicio Ullod; Xavier Bachs Fajarnes; Josep Maria Coronas Guinart; Rosa Estivill Sorli; Miquel Ángel Barrabia Aguilera; Manuela Sánchez Romero; Manuel Freijomil Rodeiro; Brenzo Brújula López de Echegarreta; Francesc Terrón i Cusí; Maribel de Moral; Maribel Sánchez; Josep Roca; Jesús Conte Barrera; Carles Cortés Martín; Manuel Baratech Sales; Carles Santacana Torres, Joana Francesca Pérez de Paco, Meritxell Bachs Pérez; Jordi Vallverdú Gimeno; Pere Alcober Solanas; Manuel Ibern Alcalde; Josefina Catalán Cerdà; Olga Aparicio Catalán; Pau Aparicio Catalán; Conchita Soucheiron Almela; Arnau Pizà Cloquell; Guillem Barrabia Viñas; Javier Torres Barajas; Andor Serra Merckens; Anna Corbella; Jesús Majem Tarruella; Nuria Coronas Soucheiron Eduard Reñé Gou.

Llull, Ramon. Bla[n]querna. 12 juliol 1521.

Restaurat amb el suport de: Antoni Gutiérrez-Rubí.

Lucà, Marc Anneu. M. Annei Lucani Ciuilis belli. mense Aprili 1502.

Restaurat amb el suport de: Josep Pasqual Ruaix.

Luna, Miguel de. Histoire de la conqueste d'Espagne par les mores. 1680.

Restaurat amb el suport de: Antoni París López.

Madremany i Calataiud, Marià. Tratado de la nobleza de la corona de Aragon. 1788.

Restaurat amb el suport de: Joan Casino Crespo.

Manuzio, Aldo. Orthographiae ratio‎‎. 1580.

Restaurat amb el suport de: Elisabeth Aguilar Erni, Jaume Balmes Sierra; Montserrat Cayrol; Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana; Joan Cullell i Verdiell Montse Gómez Arnal.

Marca, Pierre de. Marca hispanica, sive Limes hispanicvs. 1688.

Restaurat amb el suport de: Jordi Casals i Massanell; Mercè Casals i Massanell; Núria Casals i Massanell; Roger Casals i Massanell; Juliana Messalles i Vilanova i Natalia Vías Trujillo.

Marc, Ausiàs. Les Obres del valeros cavaller y elegantissim poeta Ausias March. 1560.

Restaurat amb el suport de: Tertúlia Espai Ateneu: Mercè Alvarez Urgellés; Guillem Barrabia i Viñas; Miquel Àngel Barrabia Aguilera; Manel Bornay; Pepe Boya; María Ciutat; Jesús Conte Barrera; Margarida Corominas Puche; Pere Costa Batllori; Dolors Enrich Frías; Miquel Fort Bufill; Dolors Huguet; Magí Lardiés Buil; Josep Maria López González; Laura Llorens Tortosa; Dolors Matutes Tur; Joan Mir Soler; Ramon Mir Pipió; Ernest Muratet Pinto; Àngela Parera Hernández; Mina Pedrós Barbán; Montserrat Pinyol Pina; Josep Maria Sanahuja Bonfill; Anna Saura; Aurèlia Serra Gasulla; Josep Maria Vilalta Bernet; Miro Vergés Torres; Mariona Zapata.

Meditationes S. Augustini et S. Bernardi aliorunque sanctorum antiquorum patrum, ab innumeris, quibus antea scatebant, medis repurgatae. 1592.

Restaurat amb el suport de: Eva Antón Castillo.

Minguet i Irol, Pau. Engaños a ojos vistas y diversion de trabajos mundanos fundada en licitos juegos de manos. 1733.

Restaurat amb el suport de: Miguel Boleda Ribalta; Vicent Gil Esteve; Montserrat Gómez Arnal; Ana Mayoral Sanes; Maria del Mar Mayoral Sanes; Noelia Montalbán; Marta Monner; Edgar Olasz Roig i Víctor Torras Alonso.

Montfort, François Salvat. Vasconiana, ou Recueil des bons mots, des pensées les plus plaisantes, et des recontres les plus vives des gascons. 1730.

Restaurat amb el suport de: Eduardo Kavanagh de Prado.

Olesa i Rovira, Pere Bernat d'. Su[m]ma totius philosophie [et] medicine magnifici domini Petri Dolese ... que in tres principales tractatus diuiditur. 1536.

Restaurat amb el suport de: Ajuntament d'Olesa; Comunitat Minera Olesana; Daina-Isard Cooperativa d'Ensenyament; La Passió d'Olesa i Sergi Jover Rejsek.

Ovidi Nasó, Publi. Del Metamorfoseos de Ouidio en otaua rima. 1586.

Restaurat amb el suport de: Beatriz Ciurana Lago; Laura Figuerola MartínezJ. Gil GilDavid Jané VidalIsabel Moya Padilla i Oriol Rodríguez Ciurana.

Petrarca, Francesco. Il Petrarca con nuoue spositioni, et insieme alcune molto utili, & belle annotationi d'intorno alle regole della lingua toscana, con una conserua di tutte le sue Rime ridotte co' versi interi sotto le lettere vocali. 1586.

Restaurat amb el suport de: Jaume Cot i Ventós.

Polo, Marco. Historia de las grandezas y cosas marauillosas de las Prouincias Orientales. 1601.

Restaurat amb el suport de: Jordi Casals i Massanell; Mercè Casals i Massanell; Roger Casals i Massanell; Núria Casals i Massanell; Juliana Messalles i Vilanova i Natalia Vías Trujillo.

Le Prodezze di Splandian. 1559.

Restaurat amb el suport de: Dosdoce.com.

Ptolemeu, Claudi. Geographiae Claudii Ptolemaei ... libri VIII. Iunio 1552.

Restaurat amb el suport de: José M. Bellsolell Coma; Carina Masana Riera; Pilar Sabaté i Durany i Robert Zimmermann Brull.

Pujades, Jeroni. Coronica vniuersal del principat de Cathalunya. 1609.

Restaurat amb el suport de: Joaquín Gómez Ruiz.

Quevedo, Francisco de. Politica de Dios, govierno de Christo, tyrania de Satanas. 1662.

Reixac, Baldiri. Instruccions per la ensenyansa de minyons. [post. a 1749].

Restaurat amb el suport de: Albert Güell i Juanola; Milos Barnils i Oms; Eugènia Güell i Barnils; Tomàs Güell i Barnils; Família Dalmau Rodríguez; Família Berga Vilanova; Família Güell Barnils i Família Clavell Dalmau.

Romà i Rossell, Francesc. Las Señales de la felicidad de España y medios de hacerlas eficaces. 1768.

Restaurat amb el suport de: Miquel Àngel Barrabia Aguilera; Josep M. Carreras Puigdengolas i Javier Zorraquino.

Scarron, Paul. La Suite du Virgile travesty. 1674.

Restaurat amb el suport de: Àngels Vilaseca Lluch.

Smith, Adam. Investigacion de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. 1794.

Restaurat amb el suport de: Javier Zorraquino Asúnsolo.

Suetoni. Las Vidas de los doze Cesares. 1679.

Restaurat amb el suport de: Aurea Queralt Alcaraz.

Tasso, Torquato. Il Goffredo, ouero, Gierusalemme liberata. 1625.

Restaurat amb el suport de: Grup de conversa Italià: Assumpta Aragall Cortés; Xavier Aragüés Martí; Núria Balagué Mola; Valentina Carlone; Narcís Costa Montal; Marisa Fillat Boneta; Eulàlia Gomà Presas; Carme Grimoldi Rebolledo; Felicidad Medina Martínez; Toni Pallarès; Joan Recasens Torres; Eduard Ràfols Baña; Antoni Rovira Mestres; Pere Solà i Pere Suau León.

Universitat de Cervera. Estatutos y privilegios apostolicos y reales de la Universidad y Estudio General de Cervera. 1750.

Restaurat amb el suport de: Pilar Sabaté i Durany.

Valles, Ignacio de los. Summa de temps y altres rudiments de la gramatica. 1757.

Restaurat amb el suport de: Noni.

Vanegas del Busto, Alejo. Primera parte de las differencias de libros que ay en el vniuerso‎. 1583.

Restaurat amb el suport de: Laura Rodríguez de Rozas i Javier Villavecchia.

Virgili Maró, Publi. La Eneyda. 1586.

Restaurat amb el suport de: Xavier Capdet Moya; Jordi Casals i Massanell; Mercè Casals i Massanell; Núria Casals i Massanell; Roger Casals i Massanell; Juliana Messalles i Vilanova i Anna Parés Rifà.

Virués, Cristóbal de. El Monserrate segundo. 1602.

Restaurat amb el suport de: Doc6.

Vives, Joan Lluís. Ioannis Ludovici Vivis ... De officio mariti liber unus. 1540.

Restaurat amb el suport de: Joaquim Coll Amargós;  Carlos Andrés  Sánchez Martínez i Carme Val

Ward, Bernardo. Proyecto económico‎‎. 1782.

Restaurat amb el suport de: Manuel Matías Fabana i Javier Zorraquino Asúnsolo.

 

Per què és necessari aquest projecte?

La Biblioteca de l’Ateneu custodia un fons de gran valor històric i patrimonial. Documents publicats fa més de 3 segles, que cal restaurar. Una recuperació imprescindible, però impossible si no recorrem al micromecenatge i a la col·laboració ciutadana.

Per què col·laborar en la restauració de llibres?

Per a salvaguardar i participar en la conservació de llibres que formen part del nostre patrimoni cultural, i continuar amb la tasca que ha permès recuperar obres úniques de la nostra història.

Què farem amb la teva aportació?

Restaurarem, digitalitzarem i preservarem llibres amb més de 300 anys d’història.

Com pots veure els llibres que s’han de restaurar?

Pots veure'n algunes imatges a través del portal web de l’Ateneu Barcelonès.

Com pots participar?

Visita la Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès i adreça't a l’Administració de l’Ateneu Barcelonès (Tel. 93343 62 21)

Com agrairem la teva col·laboració?

- Rebràs un certificat personalitzat amb el nom del padrí.

- El teu nom o el de la persona que vulguis constarà a la caixa de conservació creada especialment per al llibre restaurat.

- El teu nom o el de la persona que vulguis serà mencionat en els agraïments que trobaràs a la web i a la fitxa del llibre.

- Et convidarem al Dia del Padrí. En aquesta jornada t'explicarem el procés de restauració del llibre, el podràs veure i tocar.

- Participaràs en el sorteig d’un lot de llibres.

Vols veure els resultats de les restauracions?

Pots consultar la galeria d’imatges de llibres apadrinats a la web de l’Ateneu Barcelonès fent clic aquí

Et convidarem el mes d’abril a la festa de celebració del dia del Padrí (Ateneu Barcelonès, c. Canuda, 6)

 

 

Horari de la biblioteca

  • De dilluns a dissabte: 09:00 – 21:30 
  • Diumenges i festius: 10:00 – 21:30 

Contacte: biblioteca@ateneubcn.cat