Comissions

La Junta actual, a més dels càrrecs que s’especifiquen en la llista anterior, ha distribuït altres responsabilitats entre els seus components. D’aquesta manera, tots els membres de la Junta tenen assignat algun tipus de responsabilitat, ja sigui participant en les comissions permanents o en les comissions creades per a un objectiu o projecte específic, o bé fent de pont amb els socis i/o amb altres entitats.
Per una banda, l’Ateneu té constituïdes diverses comissions, algunes d’elles estatutàries, que agilitzen les decisions de la Junta. Aquestes comissions estan compostes per dos o tres membres de la Junta que, juntament amb membres de l’equip tècnic, estableixen els criteris i fan el seguiment dels diversos àmbits d’acció de l’entitat, així com dels nous projectes.

Comissió Econòmica
La Comissió Econòmica està prevista estatutàriament i la integren el vicepresident segon –Carles Llorens−, el tresorer-comptador −Joan Josep González −, els vocals Miquel Àngel Barrabia i Enric Cirici, la gerent i la responsable de l’àrea d’administració. Aquesta comissió té la funció de prendre les decisions d’àmbit econòmic de l’entitat i fer-ne el seguiment. Es reuneix mensualment.

Comissió de Cultura
La Comissió de Cultura està prevista estatutàriament i la conformen la  vicepresidenta primera –Gemma Calvet− i tots els ponents de les seccions. A més, hi assisteixen el secretari Xavier Muñoz, el vocals Joan Maluquer i Araceli Bruch, la gerent i la responsable de l’àrea de programació cultural. Aquesta comissió té la funció d’establir les pautes per coordinar i fer el seguiment de la programació de les seccions, també es programen actes o cicles conjunts. Es reuneix mensualment.
Adjunts de suport a les tertúlies: Carme Adzerias i Miquel Àngel Barrabia.
Adjunt de suport a les seccions: Pep Martí

Comissió de Programació
La Comissió de Programació està composta per la vicepresidenta primera –Gemma Calvet−, el secretari –Xavier Muñoz-, i els vocals Joan Maluquer i Araceli Bruch, la gerent i la responsable de l’àrea de programació cultural.
Aquesta comissió té la funció de prendre les decisions referents a la programació d’activitats de l’Ateneu, ja siguin pròpies o suggerides per tercers, establint els criteris i fent el seguiment de la seva organització. També és la responsable d’organitzar els cicles d’activitats i els actes que la Junta vol impulsar. Es reuneix mensualment.

Comissió de Biblioteca
La Comissió de Biblioteca està integrada pel bibliotecari de Junta –Jordi Coca–, un vocal de la Junta Directiva –Carles Santacana–, la gerent i el director de la Biblioteca.
Aquesta comissió te la funció de prendre les decisions relacionades amb la Biblioteca i l’Arxiu, i fer-ne el seguiment. Es reuneix mensualment.

Comissió TIC
Integrada per la vicesecretària Pilar Blasco, la gerent, i el director de la Biblioteca.
Aquesta comissió té per finalitat potenciar l’Ateneu en el món virtual, prendre les decisions relacionades amb la tecnologia i fer-ne el seguiment. Es reuneix mensualment.

Comissió Laboral
Integrada pel secretari –Xavier Muñoz−, el tresorer-comptador  –Joan Josep Gonzàlez–, el vocal –Enric Cirici-, i la gerent. Aquesta comissió te la funció de prendre les decisions relacionades amb els aspectes laborals de l’equip de l’Ateneu i fer-ne el seguiment. Es reuneix d’acord amb les necessitats que es presenten.

Properes activitats

Fes-te'n soci

Ateneu al dia

Registra't al butlletí electrònic de l'Ateneu