Comissions

La Junta actual, a més dels càrrecs que s’especifiquen en la llistat anterior, ha distribuït altres responsabilitats entre els seus components. D’aquesta manera, tots els membres de la Junta tenen assignat algun tipus de responsabilitat, ja sigui participant en les comissions permanents o en les comissions creades per a un objectiu o projecte específic, o bé fent de pont amb els socis i/o amb altres entitats.

Per una banda, l’Ateneu té constituïdes diverses comissions, algunes d’elles estatutàries, que agilitzen les decisions de la Junta. Aquestes comissions estan compostes per dos o tres membres de la Junta que, juntament amb membres de l’equip tècnic, estableixen els criteris i fan el seguiment dels diversos àmbits d’acció de l’entitat, així com dels nous projectes.

Comissió Econòmica
La Comissió Econòmica està prevista estatutàriament i la integren el vicepresident segon –Enric Cirici−, el tresorer-comptador −Joan Josep González −, una vocal de la Junta Directiva –Pilar Blasco–, la gerent i la responsable de l’àrea d’administració. Aquesta comissió té la funció de prendre les decisions d’àmbit econòmic de l’entitat i fer-ne el seguiment. Es reuneix mensualment. 

Comissió de Cultura
La Comissió de Cultura està prevista estatutàriament i la conformen la  vicepresidenta primera –Patrícia Gabancho− i tots els ponents de les seccions. A més, hi assisteix el vocals de Junta que participa de la Comissió de Programació –Pep Martí−, la gerent i la responsable de l’àrea de programació cultural. 
Aquesta comissió té la funció d’establir les pautes per coordinar i fer el seguiment de la programació de les seccions, també es programen actes o cicles conjunts. Es reuneix mensualment.

Comissió de Programació
La Comissió de Programació està composta per la vicepresidenta primera –Patrícia Gabancho− i dos vocals de la Junta Directiva –Ramon Mir i Pep Martí-, la gerent i la responsable de l’àrea de programació cultural. 
Aquesta comissió té la funció de prendre les decisions referents a la programació d’activitats de l’Ateneu, ja siguin pròpies o suggerides per tercers, establint els criteris i fent el seguiment de la seva organització. També és la responsable d’organitzar els cicles d’activitats i els actes que la Junta vol impulsar. Es reuneix dues vegades al mes.

Comissió de Biblioteca
La Comissió de Biblioteca està integrada pel bibliotecari de Junta –Jordi Coca–, un vocal de la Junta Directiva –Carles Santacana–, la gerent i el director de la Biblioteca. 
Aquesta comissió te la funció de prendre les decisions relacionades amb la Biblioteca i l’Arxiu, i fer-ne el seguiment. Es reuneix mensualment.

Comissió TIC: integrada per dos vocals de la Junta Directiva –Pilar Blasco i Pep Martí-, la gerent, el director de la Biblioteca, el responsable de comunicació i el responsable de l’àrea TIC. 
Aquesta comissió té per finalitat potenciar l’Ateneu en el món virtual, prendre les decisions relacionades amb la tecnologia i fer-ne el seguiment. Es reuneix mensualment.

Comissió Laboral: integrada pel secretari –Bernat Castany−, el vicesecretari –Xavier Muñoz i Puiggròs-, el tresorer comptador  –Joan Josep Gonzàlez– i la gerent. Aquesta comissió te la funció de prendre les decisions relacionades amb els aspectes laborals de l’equip de l’Ateneu i fer-ne el seguiment. Es reuneix d’acord amb les necessitats que es presenten.

Comissió de Captació de Fons: integrada pel vicepresident segon -Enric Cirici-, el tresorer-comptador -Joan Josep González-, la gerent i dues persones de l'equip tècnic. Aquesta comissió té per finalitat aconseguir un augment en el nombre de socis, especialment socis col·lectius entre entitats, empreses i organitzacions, i socis individuals ente persones rellevants d'entitats i empreses.

Comissió Ateneu Art: integrada pel conservador -Ramon Mir-, dos vocals -Carles Santacana i Toni Rodríguez Yuste-, l'arquitecte Mateu Barba, la gerent i la cap d'activitat cutural. Aquesta comissió determina les línies prioritàries a desenvolupar en termes d'exposició del patrimoni i museïtzació del Palau Savassona.

Properes activitats

Fes-te'n soci

Ateneu al dia

Registra't al butlletí electrònic de l'Ateneu