Normativa de la programació cultural

L'Ateneu Barcelonès s'organitza a partir de deu seccions temàtiques, que són les encarregades, conjuntament amb la Junta Directiva, de dinamitzar la vida associativa de l'entitat promovent les activitats que hi tenen lloc.

Tots aquells actes que no formin part de la programació proposada per la Junta Directiva o per alguna de les seccions (es considerarà que un acte és d’una secció només si aquest ha estat gestionat pel respectiu ponent), serà considerat un acte extern i haurà de pagar el preu de lloguer o bé un preu reduït, per a cobrir despeses mínimes, si la Comissió de Programació considera que l’acte té una especial rellevància o afinitat amb l’Ateneu. Només en el cas que l’activitat sigui assumida per alguna Secció com a pròpia, quedaria exempta de l’abonament de les despeses mínimes i es programaria dins de les activitats de l’entitat en els terminis habituals i segons la disponibilitat d’espais.

D’altra banda, la Junta Directiva, d’acord amb les seves línies estratègiques, té la potestat d’establir acords de col·laboració amb altres institucions o entitats per a la realització d’activitats de forma conjunta.

El procediment per a l’acceptació d’actes externs és el següent:

  • Les propostes s’hauran de presentar per escrit a l’adreça de correu electrònic a l’Àrea de Coordinació Cultural xpadrissa@ateneubcn.cat i seran presentades a la Comissió de Programació per a la seva valoració.
  • L’Ateneu Barcelonès respondrà a les peticions com a molt quinze dies després de rebre la sol·licitud.
  • La presentació de propostes s’han de fer amb una antelació mínima de 3 mesos, i s’acceptaran en funció de la disponibilitat de dates i espais.
  • Més enllà de la qualitat i interès intrínsec de la proposta, s’intentarà evitar que coincideixin en el temps diverses activitats de la mateixa temàtica per evitar competència interna i per garantir una bona visibilitat i comunicació de tots els actes. Tindran prioritat els actes programats per les seccions i per la Junta.
  • S’evitarà programar conferenciants, músics… que hagin participat en els sis mesos anteriors a la data de programació proposada.
  • En totes les presentacions de llibres, l’editorial o l’autor ha de pagar el preu de lloguer corresponent de la sala, excepte en el cas que l’autor sigui soci de l’Ateneu.
  • Un acte organitzat per un partit polític, o una entitat vinculada a algun partit polític, haurà d’abonar el preu íntegre del lloguer.
  • Els actes benèfics hauran de pagar el preu de lloguer o bé un preu reduït per a cobrir despeses. Paral·lelament, s’haurà de donar un justificant de l’entrega dels diners a l’entitat beneficiària del mateix.
  • En cap cas s’acceptaran actes de caràcter xenòfob o contraris a l’objecte social de l’entitat d’afavorir el desenvolupament cultural del país i de la llengua catalana.
  • Els responsables dels actes hauran de complir la normativa vigent d’ús d’espais de l’entitat.

Fes-te'n soci