Cinema

Cinema AB

El cinema és per a l'Ateneu una font de coneixement i una eina més per analitzar i debatre sobre la nostra societat i entorns més immediats. Al llarg de l'any se succeeixen diversos cicles temàtics que incorporen sempre un espai per a la reflexió, la discussió i la conversa.

Ponent de la secció

Correu electrònic:

Adjunt de la secció de Cinema