Projectes

La Biblioteca impulsa projectes propis i participa en projectes cooperatius. Els principals objectius d’aquests són:

- Posar a l’abast de la ciutadania fons i col·leccions patrimonials digitalitzats
- Contextualitzar i posar en valor aquests fons i col·leccions
- Participar a la promoció de lectura
- Preservar tot el patrimoni digital de la institució

Descripció del Portal Almirall

 

Descripció de l'Arxiu de la Paraula

 

Descripció dels projectes cooperatius

Accés al Portal Almirall

Accés al Portal Almirall

Accés a l'Arxiu de la Paraula

Accés a l'Arxiu de la Paraula