Projectes

La Biblioteca impulsa projectes propis i participa en projectes cooperatius. Els principals objectius d’aquests són:

- Posar a l’abast de la ciutadania fons i col·leccions patrimonials digitalitzats
- Contextualitzar i posar en valor aquests fons i col·leccions
- Participar a la promoció de lectura
- Preservar tot el patrimoni digital de la institució

 

Descripció de l'Arxiu de la Paraula

 

Descripció dels projectes cooperatius

Accés a l'Arxiu de la Paraula

Accés a l'Arxiu de la Paraula