Ciències i tecnologia

Secció Ciències Ateneu Barcelonès

La ciències i la tecnologia són una part essencial de l'entramat cultural de la societat: la ciència ens proporciona diferents visions del món i la tecnologia conforma la nostra manera de viure. Actualment aquestes formes de pensar i viure es veuen profundament alterades a un ritme creixent i en un entorn de complexitat i especialització tals, que fan molt difícil la comprensió de la seva veritable naturalesa i, per tant, de les seves conseqüències en la nostra vida quotidiana.

Ponent de la secció

Darrers continguts publicats al blog de la secció

  • 17/09/2018cienciaab
    Estat de Setge Digital
    Segons la Wikipedia, “Estat de setge és el règim excepcional que declara un govern en certes condicions especials. Les característiques de l’estat de setge depenen de la constitució de cada país...