Préstec de documents - 30x30

Els socis de l’Ateneu Barcelonès poden emportar-se en préstec a domicili un màxim de 30 documents (llibres, revistes enregistraments sonors o audiovisuals) durant 30 dies. Es poden fer fins a 2 renovacions de 15 dies (a partir del dia que es sol·licita) sempre i quan no hagin estat reservats per un altre usuari.

Pots renovar els préstecs completant el formulari web, per telèfon (93 343 61 20), per correu electrònic (biblioteca@ateneubcn.cat), o bé al taulell d'informació i préstec de la Biblioteca.

El retorn dels documents més enllà de la data de venciment del préstec implica una penalització d’exclusió del servei d’un dia per cada dia de retard. Si són més d’un document, s’aplicarà la penalització corresponent al préstec que acumuli un major endarreriment.

En cas de pèrdua o de devolució del document en males condicions, l’usuari quedarà exclòs del servei fins que el restitueixi per un altre de la mateixa edició. S’entendrà que la restitució és la devolució del document original, per la qual cosa s’aplicarà la sanció que correspongui.

Queden exclosos de préstec a domicili:

- Documents del fons bibliogràfic patrimonial i històric, publicats abans del 1951, i documents rars i preciosos.
- Documents moderns ja exhaurits i difícilment reemplaçables, obres signades i dedicades per l’autor, o documents en molt mal estat de conservació.
- Obres d’art, làmines, dibuixos i estampes i fulls solts.
- Materials cartogràfics.
- Partitures.
- Fons documentals textuals, gràfics, sonors i audiovisuals de la secció d’Arxiu.
- Publicacions periòdiques enquadernades o anteriors a l’any en curs, i l’últim número de l’any en curs.
- Obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, atles, anuaris, etc.).
- Documents exposats com a novetats, durant el termini d’exposició.