Francesc Solà

Càrrec: 

Adjunt de la secció de Cinema