Estudis Colombins

Anàlisi nàutica dels 4 viatges del descobridor

Data: 

16/12/2019 - 19:00
Afegir al Calendari

Sala: 

Accés: 

Obert

Organitzador: 

Coordinador: Francesc de Haro i Uribe.

Sergi Aranda, capità de marina mercant.

Inscripció a: fdeharo@deharolaw.com