Síndica del soci

Entre els objectius de la Junta Directiva, estava el de la creació de la figura del defensor del soci, la missió del qual és recollir les queixes que facin arribar els socis per l'anormal funcionament dels serveis de l'Ateneu, i en la sessió de la Junta Directiva de 13 de maig de 2014 he tingut l'honor de ser nomenada la primera defensora del soci d'aquesta institució.

El primer repte que he d'assolir, és donar-me a conèixer i potenciar a que els socis facin les seves observacions, suggeriments, queixes, etc envers  als serveis que rebem de la institució, amb la finalitat de millorar-los en la mesura del possible. 

Confio en comptar amb tots vosaltres per a dur a terme aquesta tasca ja que, sens dubte, la creació de la figura del defensor del soci quedarà sense contingut si els socis no utilitzem aquest servei.

Resto a la vostra disposició.

Araceli Barrio

correu electrònic: sindicadelsoci@ateneubcn.cat

Formulari de contacte