Comissions

La Junta actual, a més dels càrrecs que s’especifiquen en la llista anterior, ha distribuït altres responsabilitats entre els seus components. D’aquesta manera, tots els membres de la Junta tenen assignat algun tipus de responsabilitat, ja sigui participant en les comissions permanents o en les comissions creades per a un objectiu o projecte específic, o bé fent de pont amb els socis i/o amb altres entitats.
Per una banda, l’Ateneu té constituïdes diverses comissions, algunes d’elles estatutàries, que agilitzen les decisions de la Junta. Aquestes comissions estan compostes per dos o tres membres de la Junta que, juntament amb membres de l’equip tècnic, estableixen els criteris i fan el seguiment dels diversos àmbits d’acció de l’entitat, així com dels nous projectes.

Comissió Executiva

La Comissió Executiva està prevista estatutàriament i té com a principal atribució dotar de funcionalitat la gestió de l’entitat. Es reuneix mensualment.

Comissió Econòmica

La Comissió Econòmica està prevista estatutàriament i la integren el vicepresident segon –Carles Llorens−, el tresorer-comptador −Joan Josep González −, el vocal Miquel Àngel Barrabia, la gerent i la responsable de l’àrea d’administració. Aquesta comissió té la funció de prendre les decisions d’àmbit econòmic de l’entitat i fer-ne el seguiment. Es reuneix mensualment.

Comissió de Cultura

La Comissió de Cultura està prevista estatutàriament i la conformen el vicepresident primer –Joan Maluqer− i tots els ponents de les seccions. A més, hi assisteixen el secretari –Xavier Muñoz-, la vocal de la Junta Directiva -Araceli Bruch-, la gerent i la responsable de l’àrea  programació cultural.

Aquesta comissió té la funció de coordinar la programació de les seccions, i sovint també programa actes especials o cicles conjunts. Es reuneix mensualment.

Comissió de Tertúlies

La Comissió de tertúlies està composta pels vocals Miquel Àngel Barrabia i Carme Adzerias. Té la funció de coordinar els responsables de les tertúlies i atendre les noves propostes.

Comissió de Biblioteca

La Comissió de Biblioteca està integrada pel bibliotecari de Junta –Jordi Coca–, un vocal de la Junta Directiva –Carles Santacana–, la gerent i el director de la Biblioteca.
Aquesta comissió te la funció de prendre les decisions relacionades amb la Biblioteca i l’Arxiu, i fer-ne el seguiment. Es reuneix mensualment.

Comissió TIC

Integrada per la vicesecretària Pilar Blasco, la gerent, i el director de la Biblioteca.
Aquesta comissió té per finalitat potenciar l’Ateneu en el món virtual, prendre les decisions relacionades amb la tecnologia i fer-ne el seguiment. Es reuneix mensualment.

Comissió Laboral

Integrada pel secretari –Xavier Muñoz−, el tresorer-comptador  –Joan Josep Gonzàlez–, el vocal –Enric Cirici-, i la gerent. Aquesta comissió te la funció de prendre les decisions relacionades amb els aspectes laborals de l’equip de l’Ateneu i fer-ne el seguiment. Es reuneix d’acord amb les necessitats que es presenten.

Representació davant les entitats culturals i cíviques de la ciutat i del país:

- Carme Adzerias: membre de la Junta Rectora de la Delegació Territorial de la Ciutat de Barcelona de la Federació d’Ateneus de Catalunya.
- Joan Maluquer: enllaç amb l’àmbit universitari i amb la Fundació Francesc Pujols.

Properes activitats

Fes-te'n soci