Enregistraments

L'Ateneu Barcelonès ha generat un important fons de material audiovisual, fruit de la intensa activitat cultural de les diferents seccions que dinamitzen el dia a dia.

S'ha començat la digitalització de prop de les 4.000 cassets sonores, que contenen l’enregistrament d’actes celebrats a l’Ateneu durant els anys setanta, vuitanta i noranta. Aquesta col·lecció s'enriqueix amb el nou material audiovisual que es genera periòdicament. Tot aquests enregistraments es publiquen a l'Arxiu de la Paraula.