Llibres s.XVI-s.XIX

La col·lecció de reserva impresa dels segles XVI, XVII i XVIII està formada principalment per obres singulars provinents de la Biblioteca Amer i donacions de socis il·lustres. La col·lecció de reserva impresa del segle XIX de l'Ateneu Barcelonès està formada per obres singulars que van ser un dels principals vehicles per a la introducció dels corrents culturals i de pensament europeus a Catalunya. Dins el conjunt de llibres del segle XIX hi trobem obres de referència sobre el positivisme, el romanticisme i les revolucions culturals, socials i científiques del segle XIX. Aquestes han estat objecte d'estudi en el marc del repositori Almirall i estan disponibles a la Memòria Digital Catalunya.

Gràcies al projecte Google Llibres es va digitalitzar i difondre una part important d'aquestes col·leccions.

Aquesta és una mostra de la col·lecció:

Fragment del llibre Manual inconográfico [sic] de vendajes, apósitos y aparatos Manual inconográfico [sic] de vendajes, apósitos y aparatos / Doctor Goffres. 1864
Fragment del llibre Colección de láminas que representan los animales y monstruos del Real Gabinete de Historia Natural de Madrid

Colección de láminas que representan los animales y monstruos del Real Gabinete de Historia Natural de Madrid / Joan Baptista Bru de Ramon. 1784-1786

Fragment del llibre I promesi sposi

I Promessi sposi : storia milanese del secolo XVII / Alessandro Manzoni. 1862