Joan Solé Camardons

Joan Solé Camardons

És llicenciat en Geografia i Història, màster en Planificació i Serveis Lingüístics. (UB) i màster de Tècniques d’Investigació Social Aplicada (TISA) de la UB  i de la UAB. Premi “Modest Reixach” 2013 de sociolingüística per l’obra Anàlisi de l’Enquesta d’Usos Lingüístics a la Població 2008. Autor de més de 40 articles i capítols de temàtica sociolingüística o metodològica. Membre de l’Associació Catalana de Sociologia i de la Societat Catalana de Sociolingüística. Director tècnic de l’Enquesta d’Usos Lingüístics a la Població 2014. 

PROGRAMA SECCIÓ

Activitats en les que participa