Miquel Àngel Barrabia Aguilera

Càrrec: 

Tresorer-comptador (Junta 2011-2014)

Sóc economista i llicenciat en dret i els darrers cursos vaig estudiar-los a la Biblioteca de l'Ateneu. L’Ateneu ha format part de la meva vida, per la Biblioteca però també perquè he assistit sovint a conferències i tertúlies. La meva experiència professional se centra en la fiscalització de comptes i en l'auditoria d'ajuntaments i consorcis. També he participat en el control econòmic i financer d'equipaments esportius. Voldria que es segueixin millorant els serveis adreçats als socis.

Activitats en les que participa