Mireia Arguijo

Càrrec: 

Ponent adjunt

Mireia Arguijo Badia (Barcelona, 2000). Estudiant d’Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra amb la menció en Modern i Contemporani. També curso simultàniament el grau en Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona. La combinació d’ambdós perfils acadèmics m’ha proporcionat una formació sòlida en literatura catalana, història i sociolingüística. Els meus interessos se centren en el camp de la gestió cultural i l’àmbit editorial. Treballo per la llengua i cultura del país a la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya, on ocupo el càrrec de Secretària de Llengua i Cultura. En tant que apassionada de la música clàssica, actualment complemento els meus estudis musicals al Cor de Noies de l’Orfeó Català, al qual represento com a vocal a la Junta del Palau de la Música.