Anunci d'eleccions a Junta Directiva de l'Ateneu Barcelonès

La Junta Directiva de l'Ateneu Barcelonès, reunida en sessió ordinària el dia 17 de desembre de 2013, i seguint els preceptes estatutaris que regeixen per a aquest efecte, decideix convocar eleccions a tots els càrrecs de la Junta Directiva, raó per la qual estableix el calendari electoral que es desprèn dels següents acords:

1. Convocar eleccions a tots els càrrecs de la Junta Directiva de l'Ateneu Barcelonès el dia 24 de març de 2014.

2. Obrir un període de quinze dies per a la presentació de candidatures, des de les 10:00 hores del 27 de gener fins a les 19:00 hores del 10 de febrer de 2014.

3. Proclamar, entre els dies 11 i 15 de febrer de 2014, la llista de candidatures admeses i rebutjades, exposant-ne els motius. D’acord amb els Estatuts, a partir del dia 17 de febrer s’obre un període d’alegacions i resolucions que ha de concloure el dia 26 de febrer de 2014.

4. Establir el període de campanya electoral entre les 9:00 hores del dia 3 i les 22:00 hores del dia 23 de març, durant el qual les candidatures podran informar els socis sobre els programes i propostes electorals. Els actes públics de campanya es podran fer entre el 10 i el 23 de març.

7. S'aprova un reglament electoral que regirà específicament per a aquest procés electoral i en el qual es regula els sistemes de presentació de candidatures, d'informació als socis, d’actes de campanya, de constitució de la mesa electoral, de votacions presencials i per correu, d'escrutini dels vots i de la proclamació dels guanyadors.

8. L'esmentat reglament es farà públic al taulell d’anuncis i al web de l’entitat a partir del 24 de gener de 2014, dos mesos abans de la jornada electoral.

Fes-te'n soci