Carta oberta de la Junta Directiva de l’Ateneu Barcelonès

Data de l'activitat: 

08/05/2020 - 16:00
Façana de l'Ateneu Barcelonès a la plaça Vila de Madrid

La Junta de l’Ateneu Barcelonès, reunida ahir 7 de maig del 2020, ha pres coneixement de la carta d’un reduït grup de socis de l’entitat que ha aparegut publicada en alguns mitjans de la ciutat. Sorpresos davant de les afirmacions que s’hi fan, volem fer algunes precisions.

Vagi per endavant que hi ha una sèrie d’opinions i judicis de valor que són absolutament legítims, però hi ha tres grans retrets que necessiten aclariment, tal com es pot comprovar en el escrits publicats aquests dies al web de l’entitat i en els butlletins interns enviats a tots els socis i sòcies.

El primer retret fa referència al fet que s’hagi produït una aturada dràstica de l’activitat coincidint amb el tancament de la seu social a mitjan març. Tot el contrari, han aparegut sis butlletins de temàtica cultural consultats pel 40 % dels receptors, reforçats amb activitats monogràfiques amb poetes, músics, actors, escriptors, etc.; l’activitat dels poetes, sense anar més lluny, va tenir 21.000 visualitzacions a Twitter. Al fil de cada tema, s’ha fet difusió dels continguts digitals, històrics i actuals de l’entitat, que es poden consultar al portal Arxiu de la Paraula, portal que ha multiplicat per quatre les visualitzacions habituals, i pel nostre canal de Youtube, que ha doblat el nombre de visites habituals. A partir d’avui, divendres 8, comença un cicle de conferències (sense públic, és clar). Aquest cicle, que està previst mantenir fins a finals de juny amb la incorporació de noves iniciatives, s’ha consensuat amb els diferents ponents de les seccions de la casa. Paral·lelament, l’Escola d’Escriptura ha fet un esforç considerable per reconvertir els cursos en modalitat no presencial, esforç que s’ha vist recompensat amb un èxit notable. Cal pensar que parlem de cent cursos amb més de mil alumnes.

El segon retret fa referència a la manca de consideració envers el conjunt dels socis. Els dies 26 de març i 8 d’abril es van enviar dues cartes de suport i encoratjament als socis, posant l’èmfasi en aquells que patien dificultats econòmiques i demanant la solidaritat i contribució a la resta de socis (crida que afortunadament ha tingut resposta). A més a més, a partir de la primera setmana de confinament, s’ha ofert una moratòria del pagament de les quotes fins a finals d’any als socis afectats per un ERTO o autònoms amb dificultats; també se’ls ha ofert la possibilitat de donar-se de baixa durant tres mesos i poder reingressar-hi sense el pagament de la quota d’entrada.

El tercer retret fa referència a un ERTO, que segons ells ha afectat tot l’equip professional. Sorprèn aquesta afirmació atès que la Junta va enviar la informació detallada als socis, el passat 29 d’abril, on s’explicaven les motivacions i les circumstàncies de tot aquest procés. En qualsevol cas, i en contra del que ells afirmen en la seva carta, volem informar que els afectats no són tots els treballadors de la plantilla sinó 12 dels 31 treballadors (3 amb dedicació total i 9 parcial). I també volem puntualitzar, tal com ja vam explicar als socis, que es va arribar a aquesta situació després d’una dura negociació amb els representants dels treballadors que es van negar a acceptar la modalitat que se’ls oferia en contra de l’opinió majoritària dels treballadors (29 sobre 31). La proposta de la Junta Directiva consistia en la recuperació, durant un any natural, de les hores que no quedaven incloses en el teletreball.
El que hem exposat fins aquí són fets comprovables amb la informació que han rebut els 4.000 socis de l’Ateneu Barcelonès.

En qualsevol cas, els preguem la publicació d’aquesta nota a fi que els seus lectors puguin disposar d’un altre punt de vista.

Agraïts per endavant, restem a la seva disposició.

Junta Directiva de l’Ateneu Barcelonès
Barcelona, 8 de maig del 2020

Fes-te'n soci