Deducció a la declaració de la Renda 2014

Data de l'activitat: 

28/04/2015 - 12:00

Els socis tenen dret a deduir de la seva declaració de la renda el 40% de la seva aportació anual a l’Ateneu Barcelonès, a efectes de la Campanya de Renda 2014.

Aquest percentatge de desgravació es fa en dos apartats:

a) Un 25% corresponent a la deducció pel fet que l’Ateneu Barcelonès és una associació declarada d'Utilitat Pública, acollida a la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Com fer-ho?
A l’apartat de Deduccions per donatius cal posar a la casella “H” l’import anual satisfet i a la casella 652 l’import de la deducció del 25%.
Aquesta deducció té un límit del 10% de la base liquidable de l’impost,
tenint en compte que aquest percentatge del 10% actua com a límit conjunt
de caràcter general per a tots els donatius amb dret a deducció, inclosos els
reflectits a la casella “G”.

b) Un 15 % corresponent a la deducció per ser l’Ateneu Barcelonès una
associació que té com a finalitat promoure la llengua catalana i figura en el
cens d’entitats de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya.

Com fer-ho?
A l’apartat de Deduccions autonòmiques - Comunitat Autònoma de
Catalunya dins de la casella 880 corresponent a donacions a entitats que
fomenten l’ús de la llengua catalana, cal posar l’import de la deducció del
15%. Aquesta deducció té un límit del 10% de la quota integra autonòmica.

 

[[{"fid":"3435","view_mode":"media_original","type":"media","attributes":{"height":333,"width":500,"style":"width: 500px; height: 333px;","alt":"La valla foto de Sergi Camara","class":"media-element file-media-original"}}]]

Fes-te'n soci