Les entitats i associacions de Barcelona sumen forces pel Dret a Decidir

Data de l'activitat: 

18/09/2014 - 20:30
Taula de Barcelona pel Dret a Decidir

L'Ateneu Barcelonès amb les principals associacions i entitats de Barcelona constitueixen la Taula de Barcelona pel Dret a Decidir i s’adhereixen al procés democràtic endegat pel Parlament de Catalunya en favor del Dret a Decidir. 

Les entitats i associacions de la ciutat de Barcelona donen ple suport al Manifest fundacional del Pacte Nacional pel Dret a Decidir i constitueixen la taula de Barcelona pel Dret a Decidir.  

El principal objectiu de la Taula de Barcelona pel Dret a Decidir és recollir l’ampli suport de l’associacionisme barceloní i la ciutadania a l’exercici del Dret a Decidir com a principi democràtic així com fer una crida a la resta de les entitats i les associacions a mobilitzar-se en favor d’aquest i integrar-se a la taula. 

Durant l’acte de presentació, les entitats signants han manifestat  que “Existeix la convicció d’una part molt important de la ciutadania que el model de la Transició dels anys setanta s’ha esgotat definitivament. I que des d’aleshores ençà s’ha incorporat a la vida col·lectiva una gran quantitat de gent, joves i nouvinguts, que ni tant sols varen participar en aquell consens polític” i “que per aquest raó cal donar la paraula a la ciutadania per decidir sobre l’estatuts polític de Catalunya!”.

DECLARACIÓ DE LA TAULA DE BARCELONA PEL DRET A DECIDIR

Barcelona, cap i casal de Catalunya, se suma al procés democràtic que reivindica el dret a decidir del poble català. La Ciutat, en els darrers tres-cents anys ha reivindicat en repetides ocasions i de les formes més diverses la necessitat que fos reconeguda i respectada dins del conjunt de la Catalunya nació.Així mateix, han sovintejat els intents catalans de col·laboració amb l’estat per tal d’assolir unes condicions acceptables per al seu desenvolupament nacional, social, polític, econòmic i cultural dins el conjunt de l’Estat espanyol.

Lluny d’assolir-ho, el país i la nostra Ciutat s’han trobat amb tota mena de negatives i amb unes respostes que posen en perill el normal desenvolupament individual i col·lectiu d’una societat cada cop més complexa, la seva cohesió interna així com les seves expectatives de futur.Existeix la convicció d’una part molt important de la ciutadania que el model de la Transició dels anys setanta s’ha esgotat definitivament. A més, d’aleshores ençà s’ha incorporat a la vida col•lectiva una gran quantitat de gent, joves i nouvinguts, que ni tant sols varen participar en aquell consens polític.Ara, responent a totes aquestes circumstàncies i necessitats, la ciutadania de Barcelona reivindica el seu dret a decidir i les associacions i institucions que signen aquesta declaració:

MANIFESTEN

-    La seva voluntat de constituir-se en Taula de Barcelona pel Dret a Decidir.
-    La seva adhesió al procés democràtic endegat pel Parlament de Catalunya en favor del Dret a Decidir.
-    Així mateix, la seva adhesió al Manifest fundacional del Pacte Nacional pel Dret  a Decidir

I es COMPROMETEN

-    A promoure tota mena d’actes i iniciatives encaminades a fomentar en la ciutadania el convenciment de la necessitat democràtica d’una consulta
-    A difondre el compromís pacífic que el Dret a Decidir constitueix una expressió fonamental de l’exercici de la democràcia.
-    A concorre en un acte final en el que es faci manifestació solemne d’aquesta Declaració en confluència amb el Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

Fes-te'n soci