Tipus de Soci

Socis ordinaris individuals

Dona dret a l'ús i gaudi de tots els serveis i programacions de l'Ateneu i garanteix la possibilitat de participar de forma activa i dinàmica, tant en la vida cultural de l'entitat, com en la seva gestió, a través dels òrgans de govern.

Per ingressar com a soci ordinari individual només cal omplir el formulari electrònic, o bé fer-ho presencialment, a l'Administració de l'Ateneu. Amb un simple tràmit et pots donar d'alta com a soci.

Consulta les tarifes actuals

En donar-te d'alta hauràs de triar una, dues o tres seccions de l'Ateneu. Això et donarà dret a participar en l'elecció del ponent de cadascuna d'aquestes seccions i a integrar-te en la seva dinàmica.

Un cop siguis soci, podràs fer-te el carnet d'ateneista (te’l farem al moment a Administració) que et permetrà usar tots els serveis i gaudir de tots els avantatges que ofereix l'Ateneu Barcelonès.

Socis ordinaris col·lectius

Les organitzacions de caràcter associatiu, professional o empresarial, poden ser socis col·lectius de l'entitat per donar-li suport en el funcionament quotidià, com a usuaris corporatius dels seus serveis i programacions o bé com a col·laboradors dels mateixos.

Per a més informació contacteu amb Administració (93 343 61 21).

 

Els socis honoraris gaudeixen de l’exempció del pagament de quotes i es fa públic el seu nomenament. Es pot arribar a ser soci honorari per tres vies diferents:

  • Per antiguitat: els socis que compleixen cinquanta anys de pertinença, continua o discontinua, a l'entitat, passen a ser automàticament socis honoraris.
  • Per serveis prestats: els socis que han realitzat algun servei especialment rellevant o important a l'Ateneu de forma desinteressada, poden ser nomenats socis honoraris per la Junta Directiva. Aquesta distinció es pot concedir també a persones que no eren socis prèviament al servei prestat. Correspon a la Junta Directiva realitzar aquests nomenaments i fer-los públics.
  • Per notorietat: la significació pública en l'àmbit de la cultura, les arts, la política, l'economia o la societat catalanes pot ser també un motiu de nomenament com a soci honorari, i és aplicable tant a persones que ja són sòcies de l'Ateneu com a aquelles que no ho eren fins al moment del nomenament. Correspon a la Junta Directiva realitzar aquests nomenaments i fer-los públics.

Les persones, institucions o empreses que realitzen aportacions econòmiques remarcables a l'Ateneu esdevenen socis protectors i passen a formar part del sistema corporatiu de patrocini Cercle d'Amics de l'Ateneu.

Aquest Cercle preveu contraprestacions basades en el reconeixement públic del suport rebut i en la presència de la seva imatge en tots els espais de difusió, física i virtual, de què disposa l'Ateneu Barcelonès. Les contribucions poden ser directament en forma d’aportació econòmica o bé en espècia.

Els usuaris poden fer ús de tots els serveis i programacions de l'Ateneu, però no tenen dret a participar a les assemblees de socis ni a votar a les eleccions de Junta Directiva o de ponents.

Hi ha tres tipus d'usuaris beneficiaris de l'Ateneu:

  • Els socis ordinaris col·lectius poden nomenar dos membres de la seva institució com a usuaris de l'Ateneu, a més del titular o representant.
  • Els socis protectors poden nomenar dos membres de la seva institució o empresa com a usuaris de l'Ateneu, a més del titular o representant.
  • Persones que s’acullin a campanyes d’ús de l’Ateneu durant períodes puntuals (per exemple TAST).

Fes-te'n soci

Properes activitats